Framtidens robotar – Sällskap och kirurger

Robotutvecklingen är någonting som har pågått under många år, och robotarna blir faktiskt mer och mer delaktiga i människans vardag. Idag finns det robotar som spelar viktiga roller på fabriker till robotgräsklippare i mångas trädgård. Frågan är hur kommer robotarna att ha utvecklats i framtiden?

I Japan pågår det en ständig robotforskning med ett av målen att kunna göra människoliknande robotar som kan gå och prata som en människa. Det finns idag robotar som ser ut som människor men tyvärr saknar de viktiga funktioner som gör dem mer människolika. I framtiden vill man att dessa robotar skall kunna hålla äldre människor sällskap.

Man tror även att robotarna kan komma att ha en stor roll inom framtida vården, vilket låter både läskigt och bra. Dessa robotar kommer att kunna spela roller som exempelvis kirurger, där de skall vara så väl programmerade att de inte gör några felbedömningar alls vilket människor kan göra ibland. Det finns såklart en hel del komplikationer med detta där frågor som ”om en robot gör fel och skadar patienten, ska läkaren eller tillverkaren ta ansvar?” måste besvaras. Det är både etiska aspekter och själva tanken om hur de faktiskt skall styras som behöver tas hänsyn till och tänkas mycket kring innan man kan få ett riktigt bra slutresultat.